Gelin Görüşelim

GELİN GÖRÜŞELİM
• Girişimcinin özelliklerini ve hedeflerini nelerdir ?
• Kurulacak işin temel niteliklerini, yasal yapısını ve ortaklarını kimlerdir ?
• Kurulacak işletme ile deneyiminiz nelerdir ?
• İşletmede hizmet vereceğiniz ürünler hakkında tecrübeniz nelerdir ?
• Hedeflediğiniz piyasanın özelliklerini biliyormusunuz ?
• Müşteri kitlesine ulaşmak için uygulayacağı satış ve pazarlama çalışmalarınız nelerdir ?
• Ürün yada hizmetlerini üretmek için uygulayacağı süreçleriniz nelerdir ?
• Kuracağınız işletmenin teknik sistemlerini ve faaliyetleri nelerdir ?
• İşletmeyi yürütmek için gerekli idari süreçleri ve örgütlenmeyi yaptınızmı ?
• İşletmenin tahmini hizmet ve satış planlarını yaptınızmı ?
• İşletmenin finansal ihtiyacını karşıladınızmı ?